Rząd przyjął dziś projekt założeń do kontrowersyjnej ustawy. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego, prace nad nią są tak obciążone działalnością lobbystyczną, że powinny zostać wstrzymane.

Prezes Kaczyński, mimo zastrzeżeń do klimatu prac nad ustawą, poparł jedną z jej kluczowych przesłanek - rotacyjność kadencji Rady Polityki Pieniężnej. Jego zdaniem, takie rozwiązanie w większym stopniu zapewni "daleko idącą neutralność".

Przyjęty dziś rządowy projekt daje też bankowi centralnemu możliwość - z unijnymi ograniczeniami - kupna i sprzedaży dłużnych papierów wartościowych na rynku wtórnym.