"Jak w każde święto, tak i dzisiaj super, hiper markety i inne galerie handlowe są zamknięte" - przypomina Danuta Rutkowska z Państwowej Inspekcji Pracy. Zgodnie z prawem, w czasie świąt obowiązuje zakaz handlu w placówkach zatrudniających pracowników. Chodzi o osoby pracujące na podstawie umowy o pracę.

Czynne mogą być natomiast małe sklepiki, ale tylko pod warunkiem, że za ladą stanie właściciel. Sprzedawać może też osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Danuta Rutkowska zwraca uwagę, że niezgodne z prawem jest zawieranie z pracownikiem odrębnej umowy cywilnoprawnej na pracę w święta, jeśli zakres obowiązków jest identyczny z obowiązkami wykonywanymi w ramach etatu. Jest to wykroczenie karane grzywną od tysiąca do 30 tysięcy złotych.