Janusz Piechociński przypominał w radiowej Trójce, że należy pamiętać, że do przyjęcia euro niezbędne jest zapewnienie odpowiedniej większości sejmowej. - Dzisiaj jest wymóg konstytucyjny i wydaje się, że w tym składzie parlamentu nie ma co zaczynać dyskusji o wejściu do euro, skoro wiemy, że prawie połowa głosów jest przeciwna temu wejściu.

Janusz Piechociński zaznaczył, że PSL jest pragmatyczne w kwestii walutowej i uważa, że Polska powinna wejść do strefy euro ze sprawną, konkurencyjną gospodarką, z nowymi technologiami, przemysłem nowej generacji i sprawnymi instytucjami. - Wtedy nie powtórzymy błędów na przykład Słowenii - zaznaczył wicepremier.