Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski podkreślił, że polscy przedsiębiorcy znakomicie radzą sobie na rynkach światowych i znakomicie wykorzystali szansę wejścia do Unii Europejskiej. Jak wyjaśnił, dowodem jest fakt, że od 22 lat mamy ciągły wzrost gospodarczy.

Zaznaczył jednak, że nie jest to wynik działań rządu, który utrudnia osiągnięcie tego wzrostu ale wynik działań samych przedsiębiorców. Dodał, że prowadzący działalność gospodarczą napotykają na liczne bariery takie jak chociażby przerost biurokracji. Na bariery zwrócił też uwagę Cezary Kaźmierczak. Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców wskazał na zbyt wysokie pozapłacowe koszty pracy, ułomne, pełne sprzeczności przepisy, mało wydolny system wymiaru sprawiedliwości. Podkreślił, że nie uważa, iż polską gospodarkę można by zmieniać inaczej, ale można było to zrobić lepiej. 

Obaj rozmówcy IAR zwrócili też uwagę na przyrost w Polsce inwestycji zagranicznych. To według Andrzeja Malinowskiego i Cezarego Kaźmierczaka świadczy o tym, że nasza gospodarka ma się całkiem dobrze.