Konsensus rynkowy wynosił 11,8%. W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł w kwietniu br. 10,4% wobec 10,5% w poprzednim miesiącu i 10,9% rok wcześniej.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.