Pieniądze swoje, ale konto ministra finansów. Państwowe instytucje będą lokować środki na rachunkach prowadzonych przez resort. Projektem zmian w tej sprawie zajmie się dzisiaj rząd.

W tym celu trzeba znowelizować ustawę o finansach publicznych. Zmiana ma pozwolić na lepsze wykorzystanie wolnych środków, tłumaczy Małgorzata Gałęziak z resortu finansów. Według noweli, jednostki sektora finansów publicznych czyli na przykład państwowe instytucje kultury, Polska Akademia Nauk, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej czy samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej będą lokować nadwyżki finansowe na depozytach prowadzonych przez ministerstwo finansów. Taki ruch, jak informuje przedstawicielka resortu finansów, zmniejszy potrzeby pożyczkowe państwa oraz obniży dług publiczny i koszty jego obsługi.

Ministrowie zajmą się także komisjami lekarskimi podległymi ministrowi spraw wewnętrznych i rozporządzeniem dla warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej.