Według OECD na niższą dynamikę gospodarczą Chin wpływ ma między innymi pogorszenie koniunktury na rynku nieruchomości, problem banków ze złymi długami i przerost mocy produkcyjnych w sektorach związanych z budownictwem. 

OECD wskazuje też na silniejszą dynamikę wzrostu importu niż eksportu - odpowiednio o 9,2 procent i 7,5 procent. W tym roku nadwyżka w bilansie handlowym Chin może stopnieć do 1,2 procent z 2 procent PKB w 2013.