W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 4,2% i wyniosło 4.017,75 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach wzrosło o 0,1% w ujęciu miesięcznym i wyniosło 5.515,4 tys. osób, podał GUS.

Piętnastu analityków ankietowanych przez ISBnews uważa, że wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w ostatnim miesiącu zwiększyły się o 3,6-4,6% r/r, przy średniej na poziomie 3,99% r/r (wobec 4,0-proc. wzrostu w lutym).

Według nich, wzrost zatrudnienia w tym przedsiębiorstw wyniósł 0,1-0,4% r/r w marcu, przy średniej na poziomie 0,37% (wobec wzrostu o 0,2% r/r w lutym br.).