W połowie października Polimex-Mostostal podpisał z Bankiem Pekao, PKO BP, Bankiem Ochrony Środowiska, BZ WBK i Bankiem Millennium oraz obligatariuszami posiadającymi wierzytelności z tytułu obligacji o łącznej wartości nominalnej ok. 144 mln zł wstępne, wiążące porozumienie określające warunki drugiego etapu restrukturyzacji finansowej spółki, w tym w sprawie zmian do Umowy ZOZF niezbędnych do wdrożenia drugiego etapu restrukturyzacji.

W marcu br. spółka przedstawiła wierzycielom zmodyfikowany plan restrukturyzacji i planuje zakończyć negocjacje na jego temat w ciągu 1-2 miesięcy. Plan przewiduje m.in. oddłużenie poprzez konwersję części długu na akcje oraz dalszą sprzedaż zbędnego majątku.

Polimex-Mostostal to czołowa grupa budowlana na polskim rynku. W 2013 r. skonsolidowane przychody spółki wyniosły 2,4 mld zł.