Nowe zasady mają obowiązywać tylko przy płatnościach gotówką. Rachunki kończące się jednym, dwoma, sześcioma lub siedmioma eurocentami będą zaokrąglane w dół, cała reszta w górę. Za dwa lata być może dojdzie do rozszerzenia tych zmian na płatności elektroniczne, o co bardzo zabiegają przedsiębiorcy. W przeciwnym wypadku - ich zdaniem - klienci będą niechętnie używać kart płatniczych, wiedząc , że przy płatności gotówką mogą zyskać parę eurocentów.

Z sondaży wynika, że prawie 90% przedsiębiorców popiera całkowite zniesienie jednego i dwóch eurocentów. Na razie jednak, pierwsze zmiany uzgodnione przez rząd musi jeszcze przyjąć belgijski parlament.