Wielkopolska nie podpisze umowy o współpracy partnerskiej z rosyjskim regionem Samara. Urzędnicy marszałka starali się o to od 12 lat.

"Dziś w obliczu kryzysu rosyjsko - ukraińskiego będzie to niemożliwe" - mówi Radiu Merkury marszałek Marek Woźniak. Podkreśla, że trudno oczekiwać ochoczej wspópracy z rosyjskimi regionami w chwili, gdy Rosjanie dopuszczają się działań przeciw Ukrainie.

W tej sprawie marszałek wysłał list do konsula Federacji Rosyjskiej w Poznaniu. Pomimo braku formalnych umów, Wielkopolska utrzymywała kontakty z Samarą. Współpracowały z sobą uczelnie wyższe i firmy. Samara leży nad Wołgą. Jest stolicą obwodu samarskiego. Znajduje się tam ośrodek przemysłui maszynowego, metalowego i petrochemicznego.

Jak dowiedział się reporter Radia Merkury - nie odbędą się planowane na połowę kwietnia Fora Regionów Polsko - Rosyjskich w Gdańsku.