Putin wyraził przekonanie, że przedsiębiorcy także są tym zainteresowani, dlatego on zgłasza potrzebę zmian w prawie gospodarczym.