Komisja Europejska ustaliła , że łącznie sześć firm brało udział w zmowie cenowej na terenie całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Miały one koordynować strategię sprzedaży przez 7 lat, między 2004 a 2011 rokiem. "Jest to ewidentne złamanie unijnych zasad, które jasno zabraniają udziału w kartelach. Kara o jakiej zdecydowaliśmy jest duża i odzwierciedla znaczenie firm tego sektora dla gospodarki, a także skalę i czas trwania naruszeń" - powiedział unijny komisarz ds. konkurencji Joaquin Almunia. 

Kary nałożone zostały na pięciu producentów. Jedna z japońskich firm , która poinformowała o istnieniu zmowy cenowej uniknęła konsekwencji.