Wyrok Trybunału był do przewidzenia. Już jesienią 2012 roku sędziowie wydali wstępne orzeczenie w tej sprawie, w którym nie stwierdzili sprzeczności z konstytucją. Dziś zostało to potwierdzone.

Przeciwnicy Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego złożyli skargę do Trybunału przekonując, że Mechanizm ogranicza kompetencje niemieckiego parlamentu w sprawach budżetowych i obarcza niemieckiego podatnika długami innych krajów. Pod skargą podpisało się ponad 37 tysięcy osób w tym wpływowi politycy i naukowcy.

Europejski Mechanizm Stabilizacyjny to jeden z filarów walki z kryzysem w strefie euro. Ma on do dyspozycji blisko 700 miliardów euro na pomoc krajom zagrożonym bankructwem. Największy wkład finansowy w Mechanizm zapewniają Niemcy.