PZU odnotowało 3.293,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 3.255,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 4.180,95 mln zł wobec 4.080,20 mln zł zysku rok wcześniej.

Składka przypisana bruto Grupy PZU sięgnęła 16.480,00 mln zł w 2013 r. wobec 16.243,13 mln zł rok wcześniej.

"Po uwzględnieniu udziału reasekuratorów i zmiany stanu rezerw składki, składka zarobiona netto wyniosła 16 248,8 mln zł i była o 1,5% wyższa niż w 2012 roku" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto PZU w 2013 r. wyniósł 5.106,35 mln zł wobec 2.580,72 mln zł zysku rok wcześniej.

Aktywa razem Grupy PZU wyniosły 52,36 mld zł na koniec 2013 r. wobec 55,91 mld na koniec 2012 r.