Dyrektywa o rynkach instrumentów finansowych da biurom maklerskim większą możliwość samodzielnego ustalania wewnętrznych reguł działalności i np. relacji z klientami
Unijna dyrektywa o rynkach instrumentów finansowych (MiFID) określa wspólne dla wszystkich krajów członkowskich zasady postępowania domów maklerskich. Domy maklerskie powinny zdawać sobie sprawę z tego, że MiFID zakłada inny od obecnego model funkcjonowania firmy inwestycyjnej. Aktualnie np. sposób działania na rzecz klientów lub wewnętrzna organizacja firmy inwestycyjnej są szczegółowo opisane w przepisach prawa. W efekcie firmy inwestycyjne ubezwłasnowolniły się, działając na podstawie jednoznacznych przepisów prawa.
Pod rządami dyrektywy zmieni się część polskich regulacji. MiFID wprowadza też wiele rozwiązań, których zastosowanie pozostawione zostało uznaniu domu maklerskiego. Najważniejsze stanie się osiągnięcie celu, nie zaś sposób, w jaki go osiągnięto. Przykładowo w zakresie zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej MiFID wprowadza po prostu wymóg skutecznego wykonywania tych funkcji. Stanowi, że w przypadku gdy skala i charakter działalności to uzasadniają, firma powinna utworzyć komórkę risk management i audytu. Postawiono na samodzielność firmy.