Bank Światowy jest gotów przeznaczyć w tym roku 3 miliardy dolarów na pomoc Ukrainie. Środki te mają wesprzeć wprowadzanie reform gospodarczych oraz rozwój kraju.

"Jesteśmy zobowiązani do udzielenia poparcia ukraińskiemu narodowi w tych trudnych czasach, mając nadzieję, że sytuacja na Ukrainie wkrótce się ustabilizuje" - mówił prezes Banku Światowego Jim Yong Kim. Zdaniem Banku gospodarka Ukrainy przeżywa poważne problemy, które wymagają "natychmiastowego działania w krótkim okresie", jak również długotrwałych reform.

W tej chwili działania Banku Światowego na Ukrainie, na które przeznaczono już 3 miliardy 700 tysięcy dolarów, polegają między innymi na projektach związanych z rozwojem usług publicznych - zaopatrzenia w wodę, energię, kanalizacji i rozbudowę dróg.

Reklama