Skonsolidowany zysk netto PKO Banku Polskiego wyniósł 938 mln zł w IV kw. 2013 r. wobec 830 mln zł zysku rok wcześniej, poinformował wiceprezes Bartosz Drabikowski.

"Zysk netto PKO Banku Polskiego za IV kw. na poziomie skonsolidowanym wyniósł 938 mln zł. W IV kwartale 2012 roku to było 830 mln zł, a w III kw. ubiegłego roku 752 mln zł" - powiedział Drabikowski podczas konferencji prasowej.

Analitycy ankietowani przez agencję ISBnews oczekiwali, że skonsolidowany zysku netto w IV kw. 2013 r. wyniesie od 796 do 1.059 mln zł, przy konsensusie na poziomie 893 mln zł wobec 874 mln zł zysku rok wcześniej (wynik za IV kw. 2012 r. przed przekształceniem)

Bank podał, że wynik z odsetek wyniósł 1.715 mln zł w IV kw. 2013 r., zaś wynik z prowizji sięgnął 815 mln zł, co oznacza wzrost odpowiednio o 5,4% i 7,7% w skali kwartału.

Według prognoz analityków z 9 biur maklerskich, wynik z odsetek PKO BP w IV kw. 2013 roku wyniósł od 1.615 do 1.684 mln zł , przy konsensusie na poziomie 1.639 mln zł w porównaniu z 1.863 mln zł rok wcześniej (przed przekształceniem). Według nich, wynik z opłat i prowizji, sięgnął od 819 do 852 mln zł, przy konsensusie w wysokości 831 mln zł wobec 807 mln zł w IV kw. 2012 r.

Bank podał w raporcie za 2013 rok, że dokonał zmian dotyczących rozpoznawania przychodów i kosztów z tytułu produktów bancassurance, co spowodowało, że wyniki za 2012 rok zostały przekształcone. Zmiany te związane są rekomendacją U, która ma wejść w życie z początkiem listopada tego roku.

PKO BP odnotował 3.229,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w całym 2013 r. wobec 3.738,64 mln zł zysku rok wcześniej.

Dochody banku spadły o 7,9% w skali roku do 10.706,9 mln zł, głównie w efekcie spadku wyniku odsetkowego o 16,9% r/r, częściowo zrekompensowanego wyższym wynikiem z pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych.

Koszty ogółem spadły o 1,3% r/r do 4.622,5 mln zł na koniec 2013 r.

Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) wzrósł o 2,9 pkt proc. w skali roku do 43,2% na koniec 2013 r.

Aktywa razem banku wyniosły 199,23 mld zł na koniec 2013 r. wobec 193,15 mld na koniec 2012 r.

Współczynnik wypłacalności PKO BP wyniósł 13,6% na koniec 2013 r. wobec 12,9% rok wcześniej.

Współczynnik Core Tier 1 wzrósł do 12,5% wobec 11,9% rok wcześniej.