Wśród zaproszonych prelegentów pojawi się m. in Minister Administracji i Cyfryzacji Rafał Trzaskowski, przedstawiciele operatorów telekomunikacyjnych, prezesi banków, eksperci. Główne tematy tegorocznego Sympozjum to wyzwania w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów na polskim rynku telekomunikacyjnym i mediowym oraz granice współpracy na konkurencyjnym rynku.