Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,3% wzrostu w ujęciu kwartalnym. Pierwszy szacunek Eurostatu mówił także o 0,3% wzrostu PKB w tym ujęciu.

W ujęciu rocznym, PKB wzrósł w IV kw. 2013 r. o 0,5% w strefie euro i o 1,1% w całej UE (wobec odpowiednio: +0,5% i +1,0% wg I szacunku). Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,5% wzrostu w tym ujęciu.