Europejski Bank Inwestycyjny wstrzymał swoją działalność na Ukrainie. To reakcja na pogarszającą się sytuację w tym kraju. W zamieszkach w Kijowie zginęło już co najmniej 26 osób.

Prezes EBI Werner Hoyer powiedział, że wczoraj wieczorem podjął decyzję o zawieszeniu działań, które wymagały wyjazdu na Ukrainę. Jak wyjaśnił w chwili obecnej sytuacja jest tak trudna, że byłoby politycznie złym sygnałem, ale także wyrazem nieodpowiedzialności, gdyby bank kontynuował działalność na Ukrainie "jakby nigdy nic" w sytuacji, gdy „ludzie na ulicach Kijowa są mordowani”.

Europejski Bank Inwestycyjny jest instytucją finansową Unii Europejskiej. W ostatnim czasie jego działalność na Ukrainie obejmowała m.in. otwarcie opiewającej na 220 milionów euro linii kredytowej dla finansowania małych i średnich projektów. W latach 2007-13 EBI zawarł z Ukrainą umowy dotyczące udzielenia kredytów na łączną sumę ponad 2 miliardów euro.