Zdaniem Komisji, polskie rozwiązania spełniają te kryteria. Pozwalają one bowiem na udzielenie pomocy na przekazanie nabywcy części lub wszystkich aktywów i zobowiązań upadającej instytucji, w ramach procesu opartego na zasadach konkurencji. To z kolei- jak wyjaśnia Bruksela - umożliwia osiągnięcie maksymalnej wartości aktywów przez co pomoc państwa może być ograniczona do minimum.

Plan obowiązuje do 30 czerwca tego roku. Po tym terminie Komisja ponownie przyjrzy się polskim rozwiązaniom.