Rodzinne gospodarstwa rolne powinny mieć większe możliwości zwiększania swoich dochodów. Tak uważają uczestnicy międzynarodowej konferencji "Rodzinne gospodarstwa rolne - najważniejsze wyzwania i priorytety", którą zorganizowała senacka komisja rolnictwa i rozwoju wsi.

Wiceprzewodniczący komisji senator PO Ireneusz Niewiarowski uważa, że rolnicy powinni poszukiwać dodatkowych dochodów, na przykład w turystyce i agroturystyce. Powinni też pomyśleć o wykonywaniu innych zawodów pozarolniczych, jednocześnie mieszkając na wsi.

Wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Zofia Szalczyk przedstawiła na konferencji nowe możliwości wsparcia finansowego rodzinnych gospodarstw w latach 2014-2020. Powiedziała, że rolnik, który osiąga przychody poniżej 15 tysięcy euro rocznie, będzie mógł ubiegać się o wsparcie na modernizację gospodarstwa, a małe i najmniejsze gospodarstwa będą mogły otrzymać dotację na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

Uczestnicy konferencji uznali, ze największe wyzwanie stanowi określenie definicji gospodarstwa rodzinnego.

Senacka inicjatywa wpisuje się w obchody Międzynarodowego Roku Rolnictwa Rodzinnego, ogłoszonego w 2014 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych.