Standard & Poor's Ratings Services obniżył perspektywę ratingów długoterminowych Turcji do negatywnej ze stabilnej, podała agencja w komunikacie. Jednocześnie S&P podtrzymał ratingi dla długu w walutach obcych na poziomie BB+/b (odpowiednio: długo- i krótkoterminowe), a dla waluty krajowej - na poziomie odpowiednio: BBB/A-2.

Ratingi w skali krajowej pozostały na poziomach odpowiednio: trAAA/trA-1.

Obniżka perspektywy związana jest z pojawieniem się dwóch ryzyk, tłumaczy agencja.

"Po pierwsze, uważamy, ze polityka fiskalna I monetarna Turcji naraziła kraj na potencjalne 'twarde lądowanie' ze względu na trudniejsze warunki zewnętrzne. (…) Po drugie, wydaje się, że Turcja odnotowała nieoczekiwane pogorszenie w zakresie zasad równowagi władz oraz standardów sprawowania władzy" - czytamy w komunikacie.

Agencja obniżyła prognozy wzrostu PKB Turcji na lata 2014-2015 do 2,2% z 3,4%.