- W styczniu Ministerstwo Finansów odbudowało stan środków złotowych i walutowych do ponad 39 mld zł oraz ma sfinansowane 53% całorocznych potrzeb pożyczkowych, poinformował dyrektor departamentu długu publicznego w resorcie Piotr Marczak. Według niego pozwala to dopasowywać podaż obligacji do zmiennych warunków rynkowych, jakie w ostatnich dniach dotknęły również polski rynek finansowy.

"Podaż na pierwszym przetargu ograniczyliśmy do maksymalnie 4 mld zł oferując papiery najmniej wrażliwe na zawirowania rynkowe. Strukturę podaży na drugim przetargu uzależniamy od stopnia umocnienia się rynku obligacji w jego poszczególnych segmentach. Odreagowanie spadków cen obligacji występuje od dwóch dni i chcemy ten proces wspierać" - powiedział Marczak cytowany w komunikacie.

Dyrektor dodał, że od 17 lutego BGK będzie mógł zawierać transakcje typu Sell-Buy-Back. Transakcje te mają wspierać mechanizm rozrachunku transakcji na obligacjach skarbowych w sytuacji ograniczonej dostępności obligacji danej serii na rynku wtórnym w efekcie występowania przewagi popytu nad podażą.

"Mamy nadzieję, że wkrótce zaistnieją przesłanki do zawierania takich transakcji. BGK będzie dysponował odpowiednią pulą obligacji, które będzie mógł pozyskiwać w ramach transakcji z Ministerstwem Finansów, które to transakcje byłyby lustrzanym odbiciem transakcji zawieranych przez BGK z dealerami skarbowych papierów wartościowych" - zapewnił Marczak.

W jego ocenie resort w dalszym ciągu nie widzi potrzeby powrotu do emisji bonów skarbowych i jednocześnie nie wyklucza takich emisji w uzasadnionych rynkowo lub budżetowo sytuacjach. "W grudniu portfel obligacji skarbowych w posiadaniu inwestorów zagranicznych wzrósł o 1,1 mld zł, a w całym 2013 r. o 2,7 mld zł. W styczniu saldo napływu kapitału zagranicznego na rynek pierwotny i wtórny obligacji skarbowych było dodatnie, choć na poziomie istotnie niższym od wartości wykupionych od inwestorów zagranicznych obligacji. W styczniu zapadły obligacje OK0114 będące w portfelach inwestorów zagranicznych o wartości 8,3 mld zł. Środki z tego wykupu pozostały w Polsce i są sukcesywnie inwestowane w nowe obligacje" - podsumował Marczak.

Ministerstwo Finansów poinformowało w piątek, że komunikat w sprawie podaży skarbowych papierów wartościowych w lutym 2014 r. opublikowany zostanie 4 lutego. Zwykle informacje o podaży papierów na kolejny miesiąc publikowane są ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca. Resort podał też dziś rano, że zgodnie ze znowelizowanym ostatnio prawem, otwarte fundusze emerytalne (OFE) przekazały wczoraj do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) aktywa o wartości 153,15 mld zł. Przekazane skarbowe papiery wartościowe miały wartość 130,19 mld zł. Po styczniowych przetargach obligacji skarbowych Ministerstwo Finansów ogłosiło, że sfinansowało już ponad 50% całorocznych potrzeb pożyczkowych.