Wicepremier Janusz Piechociński wyjaśnia, że resort gospodarki i centrum wspólnie pracują nad nową ofertą dla uczelni i firm. Szef resortu zapowiedział, że od 100 do 200 najlepszych pomysłów polskich naukowców zostanie wdrożonych w życie. Mają w tym pomóc instytuty naukowe oraz polskie firmy. Janusz Piechociński zapowiedział, że oba środowiska będą miały na to około 5 lat.

Ściślejsza współpraca nauki i biznesu miałaby sprawić, że polskie firmy stałyby się samowystarczalne i konkurencyjniejsze na zagranicznych rynkach. Takie działania mają też przynieść dodatkowe miejsca pracy. Jako przykład wicepremier podaje firmy PESA z Bydgoszczy i Newag z Nowego Sącza, które produkują nowoczesne lokomotywy i wagony, ale niektóre części muszą sprowadzać zza granicy. Współpraca tych firm z instytutami badawczymi miałaby doprowadzić do opracowania i stworzenia polskich odpowiedników tych części.

Janusz Piechociński podkreślił, że ubiegły rok przyniósł polskiej przedsiębiorczości około 3 miliardów 700 milionów złotych z agend będących pod zarządem ministerstwa gospodarki. W tym roku ma być to blisko 4 miliardy.

Wicepremier poinformował o wspólnych planach ministerstwa gospodarki oraz NCBiR w czasie polsko-szwajcarskiego forum gospodarczego. Obie strony nie chcą mówić o terminach.