Dwaj wierzyciele Polimeksu-Mostostalu złożyli w sądach wnioski o ogłoszeniu upadłości spółki - w pierwszym przypadku zgłoszono wniosek ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, a w drugim - o ogłoszenie upadłości oraz o zabezpieczenie majątku dłużnika poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, podał Polimex.

Pierwszym wierzycielem jest Agencja Finansowa ASSIST sp. j. Zbigniew Dyllus, Marek Gwóźdź z siedzibą w Tychach.

"Zgodnie z wiedzą spółki, zgłoszona we wniosku o upadłość wierzytelność nie została stwierdzona żadnym tytułem egzekucyjnym. Spółka zamierza podjąć działania prawne zmierzające w szczególności do umorzenia postępowania o ogłoszenie upadłości" - komentuje Polimex.

Drugi wierzyciel to Tierspol Firma Produkcyjno-Usługowa z siedzibą w Mrągowie.

"Zgodnie z wiedzą spółki, zgłoszona we wniosku o upadłość wierzytelność nie została stwierdzona żadnym tytułem egzekucyjnym. Spółka podjęła działania prawne zmierzające w szczególności do umorzenia postępowania o ogłoszenie upadłości" - czytamy w drugim komunikacie.

W połowie października Polimex-Mostostal podpisał z Bankiem Pekao, PKO BP, Bankiem Ochrony Środowiska, BZ WBK i Bankiem Millennium oraz obligatariuszami posiadającymi wierzytelności z tytułu obligacji o łącznej wartości nominalnej ok. 144 mln zł wstępne, wiążące porozumienie określające warunki drugiego etapu restrukturyzacji finansowej spółki, w tym w sprawie zmian do Umowy ZOZF niezbędnych do wdrożenia drugiego etapu restrukturyzacji.

Polimex-Mostostal to czołowa grupa budowlana na polskim rynku. W 2012 r. przychody spółki wyniosły 4,1 mld zł.