Budżet wychodzi z Sejmu z jedenastoma poprawkami senackimi. Zyskały Archiwa Państwowe i zwolennicy smoleńskiego pomnika, stracili - Rzecznik Praw Obywatelskich i Lasy Państwowe.

Parlament zakończył prace nad budżetem państwa na 2014 rok. Z trzynastu poprawek zgłoszonych przez Senat - przyjął jedenaście.

Odrzucił m..in. poprawkę dającą Rzecznikowi Praw Obywatelskich, prawie 650 mln złotych kosztem sądów apelacyjnych. Posłowie zaakceptowali natomiast poprawkę przyznającą 570 mln złotych na budowę pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej z kwietnia 2010 roku.

Akceptację posłów uzyskała również poprawka zwiększająca wydatki Archiwów Państwowych o 5 mln zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia. Przyjęto również poprawkę zwiększająca dochody budżetu o 800 mln zł, które do kasy państwowej wpłacą w tym roku Lasy Państwowe.

Ustawa trafi teraz na biurko prezydenta.