Na przykład z trzech dyrektyw robi jedną, ale bardziej przyjazną ludziom. Lewandowski powiedział, że zespół dokonał już przeglądu kilkudziesięciu aktów prawnych. „Następny aneks mówi o anulowanych inicjatywach, które mogły zamienić się w prawo. Wycofaliśmy 53 takie regulacje w pierwszym rzucie. To jest coś całkiem nowego w pracach Komisji Europejskiej, co mnie bardzo cieszy” - podkreślił.

Lewandowski poinformował, że wszystkie inicjatywy Unii Europejskiej poddawane są przez 8 tygodni ocenie parlamentów krajowych. Jeśli 1/3 krajów członkowskich nie zaakceptuje unijnego pomysłu, to dostaje on żółtą kartkę i nie jest dalej rozpatrywany. „Komisja Europejska doczekała się już dwóch żółtych kartek. Także ten system kontroli powoli się rozpędza i powinien nieźle zadziałać w następnej kadencji”-podkreślił.