Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 10,2% w listopadzie, podobnie jak w październiku i we wrześniu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat w komunikacie.

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła w tych miesiącach odpowiednio: 1.777 tys. wobec 1.778 tys. i 1.776 tys.

W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w listopadzie 10,9%.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec listopada 13,2%.