Wszystko idzie zgodnie z planem - tak o wprowadzeniu euro na Łotwie mówi Komisja Europejska. 1 stycznia Łotwa dołączyła do Eurolandu. Dzień później - według danych Brukseli - 25% obywateli miała w swoich portfelach tylko lub głównie eurobanknoty.

Z przedstawionego dziś sondażu Komisji Europejskiej wynika, że do czwartku, 2 stycznia 30 proc. płatności w łotewskich sklepach dokonano w euro. Prawie wszyscy klienci otrzymywali resztę w nowej walucie. Z bankomatów euro można było wypłacać już od pierwszych godzin Nowego Roku.

Zdaniem Brukseli, ani w sklepach, ani w bankach nie zaobserwowano większych problemów. Wielu Łotyszy dysponowało europejską walutą już dwa dni przed jej wprowadzeniem. Część z nich zachowała pieniądze z podróży po Europie, inni skorzystali z tzw. zestawów startowych euro dostępnych już od połowy grudnia.

Euro i łat wspólnie będą obowiązywać jeszcze przez dwa tygodnie. Do końca czerwca ceny publikowane będą w dwóch walutach. Łotwa jest 18. krajem Unii Europejskiej, który zdecydował się na wejście do strefy euro.