W 2012 roku udzielono blisko 20 miliardów złotych pomocy publicznej - wynika z najnowszego raportu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Największa część tej kwoty dotyczyła pomocy regionalnej.

Podobnie, jak i wcześniej, najczęściej stosowaną formą pomocy były ulgi podatkowe i dotacje (94,9 proc. wartości pomocy). Wśród instytucji udzielających najwięcej pomocy w 2012 roku na pierwszym miejscu znalazł się Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Następnie: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i marszałkowie województw. O 60 procent mniej pomocy udzielił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Poza tym, ponad 3 miliardy złotych przeznaczono na zatrudnienie.

Najbardziej zmniejszyła się pomoc na ochronę środowiska.

W przypadku pomocy sektorowej nastąpił znaczący spadek, do 1,87 mld zł. UOKiK przypomina, że w 2011 roku pomoc ta wyniosła 3,43 mld zł. Najbardziej
zmniejszyła się pomoc w sektorze energetyki z tytułu dobrowolnego rozwiązania umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej.
Zwiększyła się za to wartość pomocy regionalnej. Najwięcej pomocy o tym przeznaczeniu udzieliły organy skarbowe.

Z raportu Urzędu wynika poza tym, że w przypadku województw największa średnia wartość pomocy w przeliczeniu na 1 zarejestrowanego przedsiębiorcę
została udzielona w województwie podkarpackim, następnie w województwie łódzkim, śląskim i mazowieckim. Najmniej pomocy w przeliczeniu na jednego
biznesmena udzielono przedsiębiorcom z województwa lubelskiego, świętokrzyskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego