Mazowsze, Dolny Śląsk, Śląsk, Małopolska, Pomorze, a także Wielkopolska - te regiony wyróżniają się pod względem atrakcyjności inwestycyjnej.

Z raportu przygotowanego na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych przez ekspertów SGH wynika poza tym, że w ostatnim czasie podniosła się atrakcyjność województwa podkarpackiego. Można to wiązać między innymi z wydatkami na infrastrukturę oraz innowacyjność bardzo ważnej branży w tym regionie, czyli lotnictwa.

Raport potwierdza, że atrakcyjność inwestycyjna wiąże się z poziomem rozwoju. Wskazuje również, że maleje dystans pomiędzy województwami związany
z walorami lokalizacyjnymi - duże sukcesy pod tym względem odnotowało lubuskie oraz podkarpackie.


Także specjalne strefy ekonomiczne są skutecznym źródłem przyciągania inwestycji.

Reklama