Wzrost gospodarczy Polski spowolni w tym roku do 1,4% (z 1,9% w ub.r.), ale w 2014 r. przyspieszy już do 2,9%, by w kolejnym roku osiągnąć 3,2%, prognozuje bank inwestycyjny Goldman Sachs. Najszybszy wzrost w najbliższych latach Polska osiągnie w 2016 r. - wyniesie on 3,4%, zaś kolejny rok powinien przynieść wzrost PKB na poziomie 3,2%.

Goldman Sachs prognozuje, że główna stopa procentowa w Polsce wyniesie 2,75% na koniec 2014 r. i 3,50% na koniec każdego roku w latach 2015-2017. Według jego prognoz stopa procentowa nie zmieni się z obecnego poziomu (2,5%) jeszcze do końca III kw. 2014 r.

Według banku, średnioroczna inflacja w Polsce wyniesie 2,0% w 2014 i 2015 r., by przyspieszyć do 2,3% w 2016 r. i 2,4% w 2017 r.

Bank inwestycyjny przestawił też prognozy w zakresie kursu złotego. Goldman Sachs sądzi, że złoty umocni się w ciągu najbliższych 12 miesięcy do 4,10 za euro. Za trzy miesiące kurs ten przewidywany jest na poziomie 4,25, a za sześć miesięcy - na 4,20 (wobec 4,19 w momencie sporządzania prognozy). Na koniec 2015 r. kurs EUR/PLN przewidywany jest na poziomie 4,10, po czym polska waluta powinna umocnić się do 3,90 zł za euro na koniec 2016 i 2017 r.