Julie Kozack z MFW podkreśliła, że po obserwowanym w drugiej połowie 2012 i pierwszej połowie tego roku lekkim spowolnieniu, polska gospodarka zaczyna przyspieszać. Ekonomiści MFW spodziewają się, że ożywienie będzie kontynuowane w 2014 roku głównie za sprawą rosnącego popytu wewnętrznego.

Julie Kozack dodała, że istnieje możliwość szybszego wzrostu popytu niż prognozuje Fundusz. Z drugiej strony przyznała, że polskiej gospodarce mogą zaszkodzić zawirowania na światowych rynkach oraz przedłużanie się czasu spowolnienia gospodarczego w Europie. Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje, że w tym roku wzrost PKB w Polsce wyniesie 1,3 procent.