Spada produkcja przemysłowa w Europie. We wrześniu w całej Wspólnocie spadła 0,2 % w porównaniu z sierpniem a w strefie euro o 0,5%. Tak wynika z ostatnich danych Eurostatu. Polska jest jednym z tych krajów, w których produkcja wzrosła.

Spadki w produkcji przemysłowej zanotowano w 12 krajach członkowskich. Największe w Portugalii (-11,2%) , Luksemburgu (-4,1%) i Chorwacji (-3,3%). Największy wzrost produkcji był z kolei w Irlandii (+2,9%) , Rumunii (2,4%) i na Węgrzech (1,8%). Produkcja wzrosła także w Polsce o 1,4 %.

Inaczej wygląda sytuacja w ujęciu rocznym. W porównaniu z wrześniem ubiegłego roku, produkcja przemysłowa w strefie euro wzrosła o 1,1% , w całej Wspólnocie o 1,2 %. Wzrost produkcji przemysłowej zanotowano łącznie w 16 krajach członkowskich. W Polsce był wyniósł 5,6 %.

To jeden z największych wzrostów w Unii Europejskiej po Irlandii (+11,7%) , Rumunii (+8,9%) i Słowacji (+7,5%). Spadki zanotowano z kolei w Luksemburgu (-4,0%) , Chorwacji (-3,9%) i we Włoszech (-3,0%).