Podjęta przez Walne Zgromadzenie uchwała zostanie złożona do sądu prowincji Alberta, który formalnie potwierdzi prawidłowość przeprowadzonej transakcji. Finalizacja procesu nabycia spółki nastąpi w dniu przekazania środków pieniężnych, co powinno nastąpić w ciągu kilku najbliższych dni. 

Na podstawie szacunków, średnie wydobycie TriOil w październiku tego roku wyniosło około 4,1 tys. baryłek ekwiwalentu ropy dziennie, a obecnie przekracza już 4,5 tys. baryłek dziennie.
Orlen Upstream w połowie września podpisał umowę w sprawie przejęcia TriOil Resources. Wartość transakcji to blisko 750 milionów złotych.