Grupa Lotos odnotowała 337,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2013 r. wobec 625,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 340,79 mln zł wobec 603,80 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7 796,31 mln zł w III kw. 2013 r. wobec 8 568,78 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2013 r. spółka miała 63,80 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 694,15 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 21 092,49 mln zł w porównaniu z 24 785,23 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2013 r. wyniósł 16,40 mln zł wobec 769,18 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Kapitałowa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną produktów naftowych. W 2011 r. Lotos odnotował 29 mld zł skonsolidowanych przychodów.