Bank Handlowy w Warszawie zdecydował o przekształceniu systemu dystrybucji - chce zbudować Bankowy Ekosystem Smart, w związku z czym planuje zwolnienia 792 pracowników, podał bank w komunikacie. Łączna kwota rezerwy restrukturyzacyjnej wyniesie do 62,3 mln zł, zaś bank liczy, że działania dotyczące poprawy efektywności wpłyną na obniżenie bazy kosztowej banku o około 100 mln zł rocznie, podano także.

"Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. informuje, iż w odpowiedzi na zmieniający się model zachowań klientów i dynamiczny rozwój nowych technologii oraz realizując strategię banku efektywnego, podjął kierunkową decyzję o transformacji systemu dystrybucji w kierunku budowania Bankowego Ekosystemu Smart, jak również o wdrożeniu zmian modelu operacyjnego mających na celu dalszą poprawę efektywności operacyjnej banku" - głosi komunikat.

Bankowy Ekosystem Smart zakłada przeniesienie koncentracji z tradycyjnej bankowości oddziałowej na nowoczesne placówki typu Smart, zlokalizowane w miejscach, gdzie obecni są klienci banku, oraz zastosowanie najnowszych technologii umożliwiających wygodny kontakt z bankiem z wykorzystaniem rozwiązań mobilnych i internetowych, podkreśla instytucja.

"W ramach tej zmiany, Bank planuje, iż do końca 2014 roku w obrębie największych aglomeracji Polski (G9) będzie funkcjonować 25 placówek typu Smart, które zastąpią tym samym tradycyjne oddziały bankowe" - czytamy dalej.

Jednocześnie bank zdecydował o wyjściu w 2013 roku z 19 lokalizacji oddziałów bankowości detalicznej zlokalizowanych poza kluczowymi dla banku rynkami. "Obsługa klientów w tych miejscowościach realizowana będzie za pośrednictwem scentralizowanego działu sprzedaży i obsługi telefonicznej CitiPhone, jak również poprzez platformy internetowe i mobilne" - tłumaczy Handlowy.

"W celu uzyskania dalszej poprawy efektywności operacyjnej w zmieniających się warunkach makroekonomicznych, regulacyjnych i rynkowych, jak również osiągnięcia wskaźnika kosztów do dochodów na poziomie nie przekraczającym 50%, Zarząd zdecydował o optymalizacji i reorganizacji procesów operacyjnych" - poinformowano także w komunikacie.

"Zarząd postanowił o rozwiązaniu stosunków pracy z pracownikami banku w liczbie nie większej niż 792 osoby (z czego do 684 osób z obszaru bankowości detalicznej) na podstawie przepisów Ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników" - czytamy dalej.

Grupowe zwolnienia będą miały miejsce w okresie od daty zawarcia porozumienia z organizacjami związkowymi do 31 października 2014 roku, a szczegółowe kwestie będą przedmiotem rozmów i porozumienia z organizacjami związkowymi, podkreśla Bank Handlowy.

Zatrudnienie w Grupie Banku Handlowego wynosiło 4.796 osób na koniec czerwca br. wobec 5.295 osób rok wcześniej. Bank tłumaczył w raporcie półrocznym, że znaczny spadek zatrudnienia w Grupie I poł. br. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego był "wynikiem rozpoczętego w I kwartale 2012 roku procesu zwolnień grupowych w ramach dokonanej w 2012 roku restrukturyzacji zatrudnienia".

Bank zaznaczył w dzisiejszym komunikacie, że aby zminimalizować skutki tej decyzji dla pracowników, podejmie szereg działań mających na celu wsparcie pracowników, których stanowiska pracy będą likwidowane. "Działania te obejmować będą otwieranie nowych miejsc pracy (spółki grupy Citi w Polsce oraz Bank Handlowy planują utworzenie w 2014 roku ponad 1000 miejsc pracy), jak również wsparcie pracowników w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy" - podano też w materiale.

"Łączna kwota rezerwy restrukturyzacyjnej wyniesie do 62,3 mln zł i będzie obejmować koszty świadczeń dla pracowników, z którymi rozwiązywany będzie stosunek pracy na podstawie Ustawy, jak również koszty związane z wcześniejszym zakończeniem umów najmu lokali oraz czynszów od momentu zaprzestania działalności w oddziałach do końca terminów najmu. Kwota ta obciąży wynik IV kwartału 2013 roku" - czytamy w komunikacie.

Zarząd podał także, że spodziewa się, iż "działania dotyczące poprawy efektywności wpłyną na obniżenie bazy kosztowej banku o około 100 mln zł rocznie".

W I półroczu 2013 roku Grupa Banku Handlowego wypracowała zysk netto w wysokości 655,8 mln zł, co oznacza wzrost o 38,3% r/r. Zysk brutto wyniósł 815,2 mln zł i wzrósł o 220,3 mln zł w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Większościowym i strategicznym akcjonariuszem Banku jest Citibank Overseas Investment Corporation (COIC) - spółka w ramach grupy Citi skupiająca zagraniczne inwestycje - posiada on 75% akcji; reszta walorów znajduje się w wolnym obrocie na warszawskiej giełdzie.