Unijni ministrowie odpowiedzialni za rybołówstwo porozumieli się w sprawie limitów połowowych dla Bałtyku na rok 2014. Decyzję podjęto jednomyślnie podczas spotkania w Luksemburgu.

W przyszłym roku zwiększone zostaną kwoty połowowe dorsza wschodniego o 7% i śledzia centralnego o 25%. Na tej podstawie będą one poławiane na maksymalnym, zrównoważonym poziomie. W przypadku szprota, łososia, śledzia i dorsza zachodniego połów ma zostać ograniczony.

Z dzisiejszych uzgodnień zadowolony był litewski minister rolnictwa Vigilijus Jukna "Mam nadzieje, że to porozumienie będzie stanowić podstawę do rozmów w sprawie kwot połowowych na innych wodach europejskich i poza nimi"- powiedział Jukna.

Podczas spotkania Polska zwracała uwagę na potrzebę zachowania wieloletniej stabilności połowów na Bałtyku, co spotkało się z poparciem także tych państw, które są od niego oddalone jak Francja, Hiszpania czy Chorwacja. Ponadto unijni ministrowie uzgodnili, że zajmą się połowami łososia na wodach śródlądowych.