Program gwarancji spłaty kredytów obrotowych, które przedsiębiorcy mogą zaciągać w 20 bankach, będzie rozszerzony i wydłużony - zapowiada Bank Gospodarstwa Krajowego.

Na konferencji w Warszawie w podsumowano 7 miesięcy działania programu. Do końca września BGK udzielił gwarancji 20 tysiącom przedsiębiorców na kwotę 4 miliardów 200 milionów złotych, co przełożyło się na kredyty o szacunkowej wartości 7 miliardów 200 milionów złotych. Bank może udzielać takiego wsparcia do 60 procent kwoty zobowiązania. Przedsiębiorcy maksymalnie mogą zaciągnąć 3 i pół miliona złotych kredytu na okres do 27 miesięcy.

Najchętniej z tej propozycji korzystają mikroprzedsiębiorcy z województw mazowieckiego, śląskiego oraz wielkopolskiego, najrzadziej z opolskiego, lubuskiego, podlaskiego i świętokrzyskiego.

Z przeprowadzonych na zlecenie BGK badań wynika, że przedsiębiorcy bardzo dobrze oceniają ten program - 31 procent badanych firm podkreśla, że nie otrzymałoby potrzebnego kredytu, gdyby nie zabezpieczenie gwarancji de minimis.

Reklama

BGK poinformował, że za miesiąc może być gotowy do rozszerzenia gwarancji de minimis także o kredyty inwestycyjne, a obecnie obowiązujący (do marca 2015 roku) program ma zostać wydłużony, a limit na kredyty obrotowe dla firm zostanie zwiększony.