"Złożenie aktualnych propozycji wypełnia polecenie sądu w tej sprawie, który zobowiązał nas do złożenia w takim terminie aktualnych propozycji" - powiedziała wiceprezes PBG Kinga Banaszak Filipiak, cytowana w komunikacie.

Są to te same propozycje, które wierzyciele poznali już na początku miesiąca, podkreśla PBG. Wierzyciele będą zaspokajani w siedmiu grupach, w zależności od kategorii interesu, który reprezentują oraz rodzaju i wielkości wierzytelności.

PBG w ramach układu planuje wyemitować ponad 700 mln akcji do objęcia przez wierzycieli po cenie emisyjnej 2 gr. w ramach konwersji części zadłużenia. Po wejściu w życie układu wierzyciele układowi będą mieć ok. 75% akcji.

PBG S.A. w upadłości układowej świadczy specjalistyczne usługi w zakresie kompleksowego wykonawstwa instalacji dla gazu ziemnego, ropy naftowej oraz paliw. Prowadzoną działalność wykonuje jako generalny realizator, uczestnik konsorcjum lub podwykonawca w zakresie: projektowania, wykonawstwa, remontów, eksploatacji i serwisu w obszarach: wydobycia i przesyłu gazu ziemnego i ropy naftowej oraz magazynowania gazu ziemnego i paliw (LNG, LPG, C5+ oraz CNG).