W trzecim kwartale stopniowo postępuje ożywienie gospodarcze w naszym kraju. Dzieje się tak mimo pewnego osłabienia w sierpniu, co w części było spowodowane czynnikami o charakterze sezonowym - wynika z szacunków Głównego Urzędu Statystycznego.

Wiceprezes GUS Halina Dmochowska powiedziała, że uwarunkowania zewnętrzne są nieco korzystniejsze niż w pierwszych miesiącach tego roku.

Skala tych stopniowych, pozytywnych zmian jest jednak jeszcze zbyt słaba, by w znaczący sposób wpływać na rynek pracy. W sierpniu bezrobocie było mniejsze niż w lipcu, ale wyższe niż przed rokiem - wyniosło 13 procent podczas, gdy miesiąc wcześniej 13,1 procent. Rok temu o tej samej porze wynosiło 12,4 procent.

Bez pracy w Polsce pozostaje ponad 2 miliony 80 tysięcy osób.

W sierpniu tego roku najwyższa stopa bezrobocia utrzymywała się nadal w województwach: warmińsko-mazurskim (20,2%), kujawsko- pomorskim (17,3%), zachodniopomorskim (16,6%), świętokrzyskim (15,6%), podkarpackim (15,5%) oraz lubuskim (15,2%).

Najniższe bezrobocie było w województwach: wielkopolskim (9,5%) oraz mazowieckim i śląskim (po 11,1%).

Z danych GUS wynika poza tym, że w porównaniu z sierpniem 2012 roku, liczba bezrobotnych zwiększyła się we wszystkich województwach. Zdecydowana większość bezrobotnych, bo ponad 85 procent, nie ma prawa do zasiłku.
Urząd podał też dane na temat sprzedaży detalicznej w sierpniu, która liczona rok do roku wzrosła o 3,4 procent, podczas gdy w lipcu 4,3 procent.