Dziś w ostatnim dniu szczytu spodziewana jest dyskusja dotycząca najważniejszych spraw międzynarodowych, w tym związanych z konfliktem syryjskim.

Uczestnicy szczytu G20 jednogłośnie przyjęli "petersburski plan”, biorąc na siebie odpowiedzialność za ograniczanie światowego zadłużenia i stymulowanie rozwoju gospodarczego. Jednocześnie wskazano kilkadziesiąt banków, instytucji finansowych i firm ubezpieczeniowych, które powinny być chronione przed ewentualnym bankructwem. W stosunku do tych podmiotów zostaną wdrożone specjalne procedury nadzorcze.

W trakcie wieczornego obiadu wymieniono się uwagami na temat konfliktu syryjskiego. Jak przewidują komentatorzy na zakończenie szczytu poszczególne kraje przedstawią swoje stanowiska w tej sprawie.