Rosja objęła w sobotę roczne przewodnictwo w G20. Z tej okazji prezydent Władimir Putin zaproponował krajom G20 wypracowanie kroków stymulujących wzrost gospodarczy, tworzenie miejsc pracy oraz modernizację narodowych systemów zaciągania pożyczek przez państwa.

Problemy te Putin wskazał jako priorytety rosyjskiego przewodnictwa w tym międzynarodowym forum współpracy i konsultacji w sprawach dotyczących światowego systemu finansowego.

To powstałe w 2008 r. gremium skupia 19 największych gospodarek świata i Unię Europejską. W jej spotkaniach uczestniczą też przedstawiciele Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) i Banku Światowego (BŚ). Na "20" przypada 90 proc. światowego PKB i 80 proc. światowego handlu.

"Główne zadanie rosyjskiego przewodnictwa widzimy w tym, by skoncentrować wysiłki +Dwudziestki+ na wypracowaniu kroków stymulujących wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy" - oświadczył prezydent Putin w specjalnym orędziu przekazanym przez rosyjskie media.

Prezydent podkreślił, że w tym celu "niezbędne jest stymulowanie inwestycji, zaufanie i przejrzystość na rynkach oraz skuteczne regulowanie". "Właśnie z uwzględnieniem tych priorytetów będziemy omawiać wszystkie tradycyjne tematy porządku dziennego G20" - zapowiedział.

Gospodarz Kremla poinformował, że Moskwa proponuje partnerom z "20" przedyskutowanie dwóch nowych tematów: "finansowanie inwestycji jako podstawy wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy" oraz "modernizację narodowych systemów zaciągania pożyczek przez państwa i zarządzania narodowymi długami".

Według Putina, "G20 stała się ważnym instrumentem reagowania antykryzysowego". "Dzięki uzgodnionym działaniom państw członkowskich w krótkim czasie udało się powstrzymać spadek światowej gospodarki i wzmocnić nadzór nad narodowymi systemami finansowymi, a następnie przystąpić do systemowego przekształcania międzynarodowej architektury finansowo-gospodarczej zgodnie z wymogami XXI wieku" - zauważył.

"Dwudziestka" nie ma stałego sekretariatu. Jej pracami kieruje trójka złożona z obecnego, poprzedniego i następnego przewodniczącego, wyznaczanego na roczną kadencję na zasadzie rotacji. Rosja przejęła przewodnictwo od Meksyku, a 1 grudnia 2013 roku przekaże je Australii.

Przedstawiciele "20" zwykle obradują na szczeblu ministrów finansów i prezesów banków centralnych. Zwoływane są też szczyty G20. W ciągu czterech lat odbyło się już siedem takich spotkań. Kolejne planowane jest na 5-6 września 2013 roku w Petersburgu.