Problemy te Putin wskazał jako priorytety rosyjskiego przewodnictwa w tym międzynarodowym forum współpracy i konsultacji w sprawach dotyczących światowego systemu finansowego.

To powstałe w 2008 r. gremium skupia 19 największych gospodarek świata i Unię Europejską. W jej spotkaniach uczestniczą też przedstawiciele Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) i Banku Światowego (BŚ). Na "20" przypada 90 proc. światowego PKB i 80 proc. światowego handlu.

"Główne zadanie rosyjskiego przewodnictwa widzimy w tym, by skoncentrować wysiłki +Dwudziestki+ na wypracowaniu kroków stymulujących wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy" - oświadczył prezydent Putin w specjalnym orędziu przekazanym przez rosyjskie media.

Prezydent podkreślił, że w tym celu "niezbędne jest stymulowanie inwestycji, zaufanie i przejrzystość na rynkach oraz skuteczne regulowanie". "Właśnie z uwzględnieniem tych priorytetów będziemy omawiać wszystkie tradycyjne tematy porządku dziennego G20" - zapowiedział.

Gospodarz Kremla poinformował, że Moskwa proponuje partnerom z "20" przedyskutowanie dwóch nowych tematów: "finansowanie inwestycji jako podstawy wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy" oraz "modernizację narodowych systemów zaciągania pożyczek przez państwa i zarządzania narodowymi długami".

Według Putina, "G20 stała się ważnym instrumentem reagowania antykryzysowego". "Dzięki uzgodnionym działaniom państw członkowskich w krótkim czasie udało się powstrzymać spadek światowej gospodarki i wzmocnić nadzór nad narodowymi systemami finansowymi, a następnie przystąpić do systemowego przekształcania międzynarodowej architektury finansowo-gospodarczej zgodnie z wymogami XXI wieku" - zauważył.

"Dwudziestka" nie ma stałego sekretariatu. Jej pracami kieruje trójka złożona z obecnego, poprzedniego i następnego przewodniczącego, wyznaczanego na roczną kadencję na zasadzie rotacji. Rosja przejęła przewodnictwo od Meksyku, a 1 grudnia 2013 roku przekaże je Australii.

Przedstawiciele "20" zwykle obradują na szczeblu ministrów finansów i prezesów banków centralnych. Zwoływane są też szczyty G20. W ciągu czterech lat odbyło się już siedem takich spotkań. Kolejne planowane jest na 5-6 września 2013 roku w Petersburgu.