Konsensus rynkowy wynosił także 12,1%.

W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł w lipcu 2013 r. 11,0%, bez zmian wobec poprzedniego miesiąca.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.