PKO Bank Polski odnotował 753 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2013 r. wobec 781 mln zł zysku kwartał wcześniej, podał bank w prezentacji wynikowej.

Jest to wynik lepszy od konsensusu rynkowego, który wynosił 720 mln zł. Analitycy ankietowani przez agencję ISBnews spodziewali się wyniku netto w zakresie 663-739 mln zł.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1.572 mln zł wobec 1.694 mln zł kwartał wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 772 mln zł wobec 770 mln zł kwartał wcześniej.

Według prognoz analityków dziesięciu biur maklerskich, ankietowanych przez ISBnews, wynik z odsetek PKO BP w II kw. 2013 roku wyniósł od 1.565 do 1.643 mln zł , przy konsensusie na poziomie 1.606 mln zł w porównaniu z 1.983 mln zł rok wcześniej. Wynik z opłat i prowizji, według prognoz, sięgnął od 778 do 814 mln zł, przy konsensusie w wysokości 796 mln zł wobec 779 mln zł w II kw. 2012 r.

Aktywa razem banku wyniosły 198,2 mld zł na koniec II kw. 2013 r. wobec 190,4 mld na koniec II kw. 2012 r.

W I poł. 2013 r. bank miał 1.534 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 1.953 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2013 r. wyniósł 1.548,52 mln zł wobec 2.005,69 mln zł zysku rok wcześniej