Rząd zdecydował o powiększeniu dwóch specjalnych stref ekonomicznych. Dodatkowe grunty zostaną włączone do stref: mieleckiej i kostrzyńsko-słubickiej.

Ponad 53 hektary gruntów zostanie włączonych do mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej. Rząd ocenia, że dzięki tej zmianie powstanie około 1800 nowych miejsc pracy w strefie i około 220 w jej otoczeniu. Nakłady inwestycyjne wyniosą około 750 milionów złotych. Po powiększeniu, powierzchnia mieleckiej strefy wyniesie prawie 1300 hektarów.

Do kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej zostanie włączonych niemal 115 hektarów gruntów inwestycyjnych. Dzięki temu powierzchnia strefy będzie wynosić 1563 hektary. Rząd zakłada, że w związku ze zmianami powstanie około 4000 nowych miejsc pracy w strefie i ponad 800 poza nią. Nakłady inwestycyjne wyniosą około 971 milionów złotych. Włączenia obejmą tereny: gmin: Goleniów, Stęszew, Nowogard, Pełczyce oraz miasta Szczecin.