W wyniku tego przetargu, P4 otrzymała w grudniu 2008 roku rezerwację częstotliwości w paśmie 900 MHz (drugą rezerwację, na mocy tej samej decyzji, Prezes UKE przyznał Aero2 Sp. z o.o.). Wcześniej, wyrokiem z dnia 9 kwietnia 2013 r., Naczelny Sąd Administracyjny odmówił również uchylenia decyzji rezerwacyjnej. Dzisiejszy wyrok jest prawomocny i ostatecznie kończy kilkuletni spór wokół przetargu i rozstrzygnięć wydanych w jego rezultacie. P4 przyjęła wyrok Sądu z zadowoleniem.

Źródło: Play