GUS podał wcześniej, że w 2012 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniosło 3.521,67 zł, co oznacza wzrost o 3,6% r/r.